Hodinové porovnání naměřených dat.

Denní porovnání naměřených dat.

Poznámka:
Srážky od půlnoci celkem je celkový úhrn srážek od půlnoci příslušného dne do okamžiku odpovídajícímu času zobrazení (čas nad tabulkou).

Poslední aktualizace:
06.07.2020 6:45:01 hod.

Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1099)